TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

AgriBank Thanh Hóa Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

Hội đồng tuyển dụng lao động tại Agribank CN tỉnh Thanh Hóa, Agribank CN Nam Thanh Hóa và Agribank CN Bắc Thanh Hóa thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023 như sau:

Căn cứ văn bản số 6929/NHNo-TCNS ngày 27/6/2023 của Tổng Giám đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023 (VB6929);

Căn cứ nhu cầu lao động tại Agribank CN tỉnh Thanh Hóa, Agribank CN Nam Thanh Hóa và Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Hội đồng tuyển dụng lao động tại Agribank CN tỉnh Thanh Hóa, Agribank CN Nam Thanh Hóa và Agribank CN Bắc Thanh Hóa thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023: 35 chỉ tiêu

Trong đó:

– Agribank CN tỉnh Thanh Hóa: 14 chỉ tiêu;

– Agribank CN Nam Thanh Hóa: 09 chỉ tiêu;

– Agribank CN Bắc Thanh Hóa: 12 chỉ tiêu.

2. Vị trí, số lượng tuyển dụng theo từng chi nhánh loại II:

STT

Hội sở/Chi nhánh loại II có nhu cầu tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng lao động CMNV

Vị trí tuyển dụng lao động đặc thù

Tín dụng

Kế

toán

CNTT

Văn Thư

I.

Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

1

Chi nhánh Số 3 Thanh Hóa

2

1

1

2

Chi nhánh Số 4 Thanh Hóa

2

1

1

3

Chi nhánh huyện Thọ Xuân Thanh Hóa

2

2

4

Chi nhánh huyện Yên Định Thanh Hóa

2

2

5

Chi nhánh huyện Triệu Sơn Thanh Hóa

3

1

2

6

Chi nhánh huyện Quan Sơn Thanh Hóa

1

0

1

7

Chi nhánh huyện Mường Lát Thanh Hóa

2

1

1

Cộng

14

6

8

II.

Chi nhánh Nam Thanh Hóa

1

Hội sở CN Nam Thanh Hóa

2

1

1

2

Chi nhánh huyện Thường Xuân Nam Thanh Hóa

1

1

3

Chi Nhánh huyện Nông Cống Nam Thanh Hóa

1

1

4

Chi Nhánh huyện Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa

2

1

1

5

Chi Nhánh huyện Nghi Sơn Nam Thanh Hóa

1

1

6

Chi Nhánh số 2 Nam Thanh Hóa

1

1

7

Chi nhánh Ba Đình Nam Thanh Hóa

1

1

Cộng

9

6

1

1

1

III.

Chi nhánh Bắc Thanh Hóa

1

Chi nhánh huyện Nga Sơn Bắc Thanh Hóa

3

2

1

2

Chi nhánh huyện Hà Trung Bắc Thanh Hóa

2

2

3

Chi nhánh huyện Hậu Lộc Bắc Thanh Hóa

2

1

1

4

Chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

3

2

1

5

Chi nhánh Thị Xã Bỉm Sơn Bắc Thanh Hóa

2

2

Cộng

12

7

5

Tổng cộng (I+II+III)

35

19

14

1

1

II. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên dự tuyển

1. Về trình độ đào tạo:

a) Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (Tín dụng, kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,…).

b) Đối với ứng viên dự tuyển vào các Chi nhánh có địa bàn thuộc các huyện 30a, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giớiTối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế,…); ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại nơi Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng; có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 5 năm nếu được tuyển dụng.

c) Đối với vị trí lao động đặc thù:

– Vị trí Công nghệ thông tin: Yêu cầu tốt nghiệp từ Đại học trở lên, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin, ….).

– Vị trí Văn Thư: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo Quy chế quản lý lao động của Agribank số 919/QC-HĐTV-TCTL ngày 31/12/2021 của Hội đồng thành viên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong công tác văn thư tại các cơ quan đơn vị.

2. Các yêu cầu bổ sung khác:

a) Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

– Trình độ ngoại ngữ:

+ Đối với ứng viên đăng ký tại Chi nhánh trên địa bàn thành phố dưới 30 tuổi, yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Bậc 3; Chứng chỉ theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ – CEFR: B1; Chứng chỉ tiếng anh IELTS 4.0; TOEIC 450; TOEFL PBT 450; TOEFL CBT 126; TOEFL IBT 42; TOEFL ITP 450; Cambridge Tests 45FCE/65 PET/90KET. Chứng chỉ tiếng pháp: DELF B1; Chứng chỉ tiếng Nga: TRKI-1 Certificate Level 1); Chứng chỉ tiếng Trung: HSK cấp 3; Chứng chỉ tiếng Hàn: TOPIK cấp 3; Chứng chỉ tiếng Nhật: N3.

+ Đối với ứng viên từ 30-35 tuổi đăng ký chi nhánh trên địa bàn thành phố và các ứng viên đăng ký tại các Chi nhánh còn lại, yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Bậc 2; Chứng chỉ theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ – CEFR: A2; Chứng chỉ tiếng anh IELTS 3.0; TOEIC 400; TOEFL PBT 340; TOEFL CBT 96; TOEFL IBT 31; TOEFL ITP 337; Cambridge Tests 45 PET/70KET. Chứng chỉ tiếng pháp: DELF A2; Chứng chỉ tiếng Nga: TBU Immediate Level; Chứng chỉ tiếng Trung: HSK cấp 2; Chứng chỉ tiếng Hàn: TOPIK cấp 2; Chứng chỉ tiếng Nhật: N4.

– Trình độ tin học: Ứng viên có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (gồm đủ 6 module) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014; chứng chỉ ứng dụng tin học trình độ A,B,C cấp trước ngày 10/8/2016 theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016; chứng chỉ tin học IC3 và MOS theo công văn số 2819/BTTTT-CNTT ngày 31/8/2015.

Lưu ý:

– Đối với ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A,B,C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 với khung CEFR được công nhận tương đương với trình độ A1,A2,B1 thuộc khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

b) Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng…

c) Về độ tuổi: không quá 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng.

d) Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3×4 (download tại website https://agribank.com.vn); Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

– Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký làm việc tại một trong các đơn vị (huyện A, huyện B…) thuộc 01 trong 03 chi nhánh: Thanh Hóa, Nam Thanh Hóa hoặc Bắc Thanh Hóa có chỉ tiêu tuyển dụng theo nguyện vọng của cá nhân.

– Nguyện vọng 2: Ứng viên đồng ý đăng ký làm việc tại đơn vị còn lại thuộc 03 chi nhánh nói trên theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng của 03 chi nhánh (nếu còn chỉ tiêu), trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch rõ ràng, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực; Giấy khai sinh;

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý:

– Các ứng viên đăng ký chính xác vị trí dự tuyển, địa điểm làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển tại các Chi nhánh theo đúng thông báo của Agribank.

– Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tại chi nhánh loại I trong đợt tuyển dụng tập trung (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 02 Chi nhánh loại I hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh loại I này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh loại I khác, Agribank có quyền loại hồ sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này).

– Đối với ứng viên mới tốt nghiệp: chấp thuận ứng viên có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm có xác nhận của trường được tham gia dự tuyển nhưng phải cam kết cung cấp bằng Đại học sau khi có thông báo trúng tuyển, thử việc.

– Agribank không nhận: hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

– Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

– Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ, trên đó ghi rõ họ tên, loại giấy tờ nộp, số điện thoại liên lạc của ứng viên (số điện thoại này không thay đổi trong suốt thời gian từ khi đăng ký đến khi kết thúc kỳ thi tuyển dụng lao động).

– Hồ sơ đã nộp không trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến ngày 10/7/2023 (Sáng: 8h – 11h30’; chiều từ 13h30’ – 17h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 7).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

 Đối với ứng viên đăng ký làm việc tại các đơn vị thuộc Agribank CN tỉnh Thanh Hóa: P.601- Hội trường tầng 6, trụ sở chính Agribank CN tỉnh Thanh Hóa, số 12 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Trần Thảo Dung – Nhân viên phòng Tổng hợp Agribank CN tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0327.868686).

 Đối với ứng viên đăng ký làm việc tại các đơn vị thuộc Agribank CN Nam Thanh Hóa: Phòng họp tầng 2, nhà A Hội sở Agribank CN Nam Thanh Hóa, Số 56, Phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Hương – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Agribank CN Nam Thanh Hóa, số điện thoại: 0918.762.323).

– Đối với ứng viên đăng ký làm việc tại các đơn vị thuộc Agribank CN Bắc Thanh Hóa: P. 302, Hội trường tầng 3, trụ sở Agribank CN Bắc Thanh Hóa, số 39 đường Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Trịnh Đình Hải – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Agribank CN Bắc Thanh Hóa, số điện thoại: 0912.652.345).

V. Hình thức và tổ chức tuyển dụng

1. Đối với các ứng viên dự tuyển vị trí lao động CMNV

1.1. Thi tuyển được thực hiện qua các vòng:

– Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi viết (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

– Vòng 2: Thi viết chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo thông báo của trụ sở chính Agribank.

. – Vòng 3: Phỏng vấn.

1.2. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian trong tháng 7 năm 2023).

2. Đối với các ứng viên dự tuyển vị trí lao động đặc thù, vị trí chuyên môn nghiệp vụ vào làm việc tại huyện 30a, biên giới….: do Hội đồng tuyển dụng của các Chi nhánh tự tổ chức tuyển dụng.

– Vị trí lao động đặc thù (CNTT, Văn thư), vị trí chuyên môn nghiệp vụ vào làm việc tại huyện 30a, biên giới….: Tổ chức sơ tuyển hồ sơ + Thi viết + phỏng vấn.

– Thời gian, địa điểm: Hội đồng tuyển dụng của các Chi nhánh tổ chức tuyển dụng sẽ thông báo sau.

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023 tại Thanh Hóa trân trọng thông báo!

TM. HĐ TUYỂN DỤNG 03 CHI NHÁNH

CHỦ TICH HĐTD

AGRIBANK CN TỈNH THANH HÓA

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thuần Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *