TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Read More
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

(Chinhphu.vn) – Căn cứ Kế hoạch số 1370/KH-VPQH ngày 12/6 của Văn phòng Quốc hội về việc tuyển dụng công

Read More