,

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023

Thực hiện văn bản số 2138/SYT- TCCB ngày 15/6/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, Kế hoạch số 586/KH-BVĐKT ngày 03/7/2023 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 33 Bác sỹ đa khoa (bác sỹ y khoa), Dược sỹ, viên chức hạng III.

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN

ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 1038/SNV-CCVC ngày 12/6/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 2138/SYT- TCCB ngày 15/6/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 586/KH-BVĐKT ngày 03/7/2023 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 33 chỉ tiêu gồm: 27 Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ y khoa, 01 Bác sỹ Răng Hàm Mặt, 01 Bác sỹ y học dự phòng, 04 Dược sỹ đại học, viên chức hạng III.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển, nội dung hồ sơ kèm theo, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển, thông báo chi tiết: được đăng tải trên website: http://soyte.hatinh.gov.vn; bvdkht.vn; niêm yết công khai tại bảng thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển kèm theo: Từ ngày 05/7/2023 đến hết ngày 04/8/2023.

Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển: Tại phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, số 75 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Thí sinh trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển kèm theo).

Điện thoại liên hệ: 0986511703.

Thời gian dự kiến, địa điểm xét tuyển phỏng vấn: Từ ngày 28/9/2023 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh – Số 75 đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.