NHÀ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
,

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2023

Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng đợt 2 năm 2023 với tổng số 41 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Đại học (HĐTDĐH) thông báo như sau: 
I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
–  Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
–  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Đại học Bách khoa Hà Nội.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
–  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. VỊ TRÍ XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện công tác tuyển dụng đợt 2 năm 2023 với tổng số 41 chỉ tiêu tại các đơn vị trong Đại học cụ thể như sau:

TT Vị trí việc làm Đơn vị Chỉ tiêu tuyển dụng
I TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 9
1 Giảng viên Khoa Điện tử 04
2 Giảng viên Khoa Kỹ thuật Truyền thông 01
3 Giảng viên Khoa Tự động hóa 02
4 Giảng viên Khoa Điện 01
5 Cán bộ Kỹ thuật Trung tâm Đào tạo thực hành Điện -Điện tử 01
II TRƯỜNG CƠ KHÍ 03
1 Giảng viên Khoa Cơ khí chế tạo máy (NCM Gia công áp lực) 01
1 Giảng viên Khoa Cơ điện tử (NCM Thiết kế sáng tạo) 01
2 Giảng viên Khoa Cơ khí Động lực (NCM Ô tô và Xe chuyên dụng) 01
III TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 05
1 Giảng viên Định hướng Khoa học Máy tính 02
2 Giảng viên Định hướng Kỹ thuật Máy tính 03
IV VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 02
1 Giảng viên Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh-Sinh học phân tử 01
2 Giảng viên Bộ môn Quản lý chất lượng 01
V VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC 05
1 Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản 02
2 Giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng 01
3 Giảng viên Bộ môn Toán – Tin 02
VI VIỆN DỆT MAY – DA GIẦY VÀ THỜI TRANG 01
1 Giảng viên Bộ môn Công nghệ dệt may và Thời trang 01
VII VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT 02
1 Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường 01
2 Giảng viên Bộ môn Vật lý tin học 01
VIII VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU 01
1 Giảng viên Bộ môn Vật liệu học xử lý nhiệt và bề mặt 01
IX VIỆN NGOẠI NGỮ 02
1 Giảng viên Bộ môn Lý thuyết tiếng và VHVM Anh Mỹ 01
2 Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh khối Kỹ thuật 01
X VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 05
1 Giảng viên Bộ môn Kinh tế Công nghiệp 01
2 Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp 02
3 Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật 01
4 Giảng viên Bộ môn Quản lý Tài chính 01
XI VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 01
1 Giảng viên Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật 01
XII KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 01
 1 Giảng viên Nhóm chuyên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 01
XIII PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 01
1 Chuyên viên Quản trị thương hiệu 01
XIV PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 01
1 Chuyên viên Mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp 01
XV PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 01
1 Kế toán viên Mảng Xây dựng cơ bản 01
XVI TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ HỖ TRỢ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT 01
1 Chuyên viên Mảng ứng dụng Công nghệ thông tin/Điện tử viễn thông 01

  III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
 1. Hình thức: Xét tuyển
2. Nội dung: Xét tuyển viên chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
–  Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành để đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
  IV. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 – Tuyển dụng từ 1/2023 – 12/2023: cho đến khi hết chỉ tiêu;
  – Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 2:

Thời gian Nội dung thực hiện
15/5/2023 -14/6/2023
– Thông báo tuyển dụng trên các trang tin đại chúng;
– Ứng viên đăng ký ứng tuyển trên hệ thống https://tuyendung.hust.edu.vn/#regulars;
– Kiểm tra đăng ký trên hệ thống theo yêu cầu tuyển dụng.
15/6/2023 -09/7/2023
– Lập danh sách thí sinh dự tuyển;
– Kiểm tra hồ sơ dự tuyển;
– Công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển;
– Ban Kiểm tra sát hạch lên kế hoạch, thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng.
10/7/2023 -30/7/2023 Phỏng vấn, đánh giá về chuyên môn và gửi kết quả về Hội đồng tuyển dụng thông qua phòng TCCB.
31/7/2023 -15/8/2023 Hội đồng tuyển dụng xét tuyển; họp thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Đại học xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.

     V. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
        Hồ sơ tuyển dụng được nộp sau khi có kết quả xét tuyển bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020) – Mẫu TCCB.QT08.BM10;
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền – Mẫu TCCB.QT08.BM11;
3. Bản kê khai thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có) – Mẫu TCCB.QT08.BM12;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có xác nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
6. Bản sao Giấy khai sinh;
7. Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 được cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
Ghi chú:
– Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ: Phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
– Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: https://tuyendung.hust.edu.vn/ hoặc tại phòng Tổ chức cán bộ.
– Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng Tổ chức cán bộ để có kế hoạch thực hiện.

Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ

NHÀ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

    BẠN ĐANG CẦN TÌM VIỆC? HÃY ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VIỆC LÀM NGAY NHÉ

    mạng xã hội việc làm