TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Read More
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

(Chinhphu.vn) – Căn cứ Kế hoạch số 1370/KH-VPQH ngày 12/6 của Văn phòng Quốc hội về việc tuyển dụng công

Read More
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thông báo tuyển dụng lao động tại các chi nhánh trong hệ thống Agribank – Đợt 1 năm 2023

Phòng/ban Các chi nhánh trong hệ thống Agribank Vị trí Tín dụng; Kế toán; Thanh toán quốc tế; Pháp chế;

Read More
TUYỂN DỤNG VIỆC LÀMVIỆC LÀM KẾ TOÁN

THACO TUYỂN CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (LÀM VIỆC TẠI GIA LAI)

Số lượng tuyển: 2 THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Hết hạn trong 30 ngày Gia Lai ỨNG TUYỂN LƯU VIỆC CÁC PHÚC

Read More